Jag har semes­ter 23.6–16.7.2018. Till­ba­ka i Mehi­läi­nen 17.7.18

Jag kan då ta nya klien­ter, även FPAs reha­bi­li­te­rinsklien­ter.

Så hop­pas ni rin­ger mig eller skic­kar ett med­de­lan­de on ni vill frå­ga mig någon­ting eller boka tid.

Ni kan även ta kon­takt direkt till Mehi­läi­nen och boka tid via tele­fon eller nätet.

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!