Asia­kas kir­joit­ti 10.2.2020:

Minul­la on aina ollut luot­ta­mus tera­peut­tei­hin, mut­ta he eivät osan­neet nos­taa minua suos­ta, vaan kat­ke­ruus sisäl­lä­ni kasvoi.

Var­sin­kin kun en pys­ty­nyt teke­mään kou­lu­tus­ta­ni vas­taa­vaa työtä.

Nyt iän myö­tä ja kes­kus­te­lu­jem­me seu­rauk­se­na kat­ke­ruus on muut­tu­nut ilok­si, jot­ta kui­ten­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta olen sel­vin­nyt tähän päi­vään enkä jat­ku­vas­ti syy­tä itseä­ni. Olen löy­tä­nyt iloa har­ras­tuk­sis­ta. Käyn kir­joit­ta­mas­sa, pelaan Bocci­aa. Nau­tin elä­mäs­tä, vaik­ken ole­kaan täydellinen.

Kii­tos Hele­na, olet palaut­ta­nut uskon itseeni

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!