Erikoisosaamiseni

Elä­män muu­tok­set

Ahdis­tus, paniik­ki

Kroo­ni­set sai­rau­det

Kroo­ni­nen kipu

Suru

Pari­suh­de ja ihmis­suh­de­asiat

Masen­nus

Suku­puo­li-iden­ti­teet­ti­vai­keu­det

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!