Erick­so­ni­lai­ses­sa hyp­noo­sis­sa ali­ta­jun­ta­si saa mah­dol­li­suu­den ohjel­moi­da eli­mis­tö­si vähen­tä­mään kipua ja ahdis­tus­ta.

Hyp­noo­sis­sa vähen­ne­tään tar­pee­ton­ta kipua esim syö­vän yhtey­des­sä tai reu­ma­sai­rauk­sis­sa.

Voit myös ohjel­moi­da itse­si ahdis­tuk­sen vähen­tä­mi­seen. Ehkä huo­maat että hyp­noo­sin jäl­keen alat olla tyy­nem­pi ja tyy­nem­pi aikai­sem­min ahdis­ta­vis­sa tilan­teis­sa.

Myös unet­to­muu­teen voi saa­da avun hyp­noo­sin avul­la.

Täs­sä hyp­noo­sis­sa et vai­vu tah­dot­to­maan tilaan vaan voit täy­sin itse olla tie­toi­nen sii­tä mitä tapah­tuu.

Varaa aikaa itsel­le­si!

Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!