Blogi

Tiiliseinä

Eräs 8 lap­sen isä ker­toi minul­le mil­lais­ta on kas­vat­taa lap­sia ja yrit­tää suo­ja­ta hei­tä maa­il­man kol­huil­ta. Hän ker­toi yrit­tä­neen­sä suo­ja­ta ensim­mäi­siä lap­si­aan todel­la kovas­ti. Ver­taus­ku­val­li­ses­ti voi sanoa, että jokai­nen nuo­ri ajaa päis­tik­kää tii­li­sei­nään…

lue lisää

Tarina:Tarpeeksi hyvä

Eräs ystä­vä­ni ker­toi minul­le kos­ket­ta­van tari­nan sii­tä miten toi­sen ihmi­sen kan­nus­tus voi kan­taa vai­kei­na­kin aikoi­na! Ystä­vä­ni oli nuo­ruu­des­saan kesä­töis­sä puu­tar­has­sa, jos­sa oli pal­jon kuk­kia kas­va­tet­ta­va­na. Nii­tä väli­tet­tiin laa­jal­ti maa­kun­taan eri kuk­ka­kaup­poi­hin…

lue lisää

I welcome new clients in autumn

I am on vaca­tion between 23.–16.7 2018. I will be rea­dy to begin with new clients in autumn, brieft­he­ra­py and KELAs clients. All are wellco­me! You can call or text or email me or book your time by pho­ning Mehi­läi­nen or via inter­net!

lue lisää