Blogi

ÄLÄ JÄÄ KIINNI ONGELMIISI

Tera­pias­sa­ni voit tur­val­li­ses­ti hah­mot­taa mil­lai­sen tule­vai­suu­den haluat itsel­le­si. Niin hel­pos­ti jääm­me kiin­ni ongel­miim­me ja sii­hen mikä ei mene hyvin. Minun tera­pias­sa­ni mie­tim­me enim­mäk­seen sitä mitä haluat kes­kus­te­luis­tam­me koi­tu­van. Hyö­dyn­näm­me men­nei­tä ja…

lue lisää

Palautetta psykoterapiasta

Asia­kas kir­joit­ti 10.2.2020 Olen käy­nyt Hele­na Lai­neen anta­mas­sa tera­pias­sa ja koin sii­tä ole­van suur­ta hyö­tyä. Elin elä­mäs­sä­ni var­sin synk­kää aikaa ja tun­sin ettei kukaan kuun­te­le hätää­ni. Tavat­tua­ni Hele­nan, hän oli yksi niis­tä har­vois­ta ihmi­sis­tä jot­ka pysähtyivät…

lue lisää

Vastaanotan myös Vastaamossa

Tie­dok­si, että teen tera­pi­aa nyt Mehi­läi­sen lisäk­si myös Vas­taa­mos­sa Vaa­sas­sa. Vas­taa­mo sijait­see Tam­mi­pi­has­sa. Teen yksi­lö- ja pari­te­ra­pi­aa! Vas­taan­ot­toa myös lau­an­tai­sin Hele­na Laine

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!