Blogi

PARISUHDE KUKKIMAAN

3.Keino Tie­dät­te­hän sen tilan­teen, kun toi­nen osa­puo­li ottaa esiin asian, joka on huo­nos­ti, tai itse teet saman asian. Tut­tu, ikä­vä tilan­ne, jota vie­lä pahen­taa se, että asia tulee sano­tuk­si mah­dol­li­sim­man epä­mie­lui­sas­ti vas­ta­puo­lel­le, esim mik­set kos­kaan, kun sä…

lue lisää

PARISUHDE KUKKIMAAN

2. Tapa saa­da pari­suh­de kuk­ki­maan on puhua ja muis­tel­la sitä aikaa kun tapa­sit­te toi­sen­ne. Usein pari­suh­de on kuin ystä­vyys, joka on syt­ty­nyt tuleen; aluk­si kuu­ma ja tuli­nen liek­ki, mut­ta kui­ten­kin vain häi­ly­vä. Rak­kau­den van­he­tes­sa sydän­kin kyp­syy ja liek­ki sam­muu…

lue lisää

5 RATKAISUKESKEISTÄ KEINOA SAADA PARISUHDE KUKKIMAAN

Ensim­mäi­nen pal­jas­tus: Kuin­ka yleis­tä onkaan, että paris­kun­ta ilmai­see pet­ty­myk­sen­sä toi­nen toi­siin­sa ja sii­hen miten toi­nen toi­mii ja mitä elä­mäl­tään halu­aa. Näi­tä pet­ty­myk­siä­hän tulee, ellei asiois­ta puhu­ta. Ei voi­da edes tie­tää mitä toi­nen halu­aa ellei ole yhdes­sä…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!