Blogi

Elokuun teema- Rakkaus ja Parisuhde

Palaan nyt elo­kuun pian koit­taes­sa oman elä­mä­ni hei­nä­kuun kos­ket­ta­viin ja mer­ki­tyk­sel­li­siin tapah­tu­miin, jot­ka todel­la ovat herä­tel­leet minua sii­hen miten tär­ke­ää on koros­taa ja iloi­ta ja huo­mioi­da elä­män hyviä asioi­ta sil­loin kun ne ovat ole­mas­sa. Poi­ka­ni häis­sä…

lue lisää

Juli-månadens tema: Du är inte samma som dina problem

Vi alla har våra problem; -kans­ke vi är oro­li­ga för någon­ting, för våra barns skull, för vår häl­sa, fram­ti­den osv -några av oss är räd­da för mör­kret och spö­ken -som­li­ga är räd­da för socia­la situa­tio­ner -vi kan kän­na oss vara depri­me­ra­de Osv Vi har våra problem, men…

lue lisää

HEINÄKUUN TEEMA: Et ole yhtä kuin ongelmasi

Tär­keä vies­ti hei­nä­kuul­le on, että meil­lä jokai­sel­la on jos­kus huo­lia, pel­ko­ja, ahdis­tus­ta, masen­nus­ta jne mut­ta emme toteu­ta sitä koko ajan! Eli vaik­ka meis­tä saat­taa sil­tä tun­tua, niin emme ole koko aikaa ahdis­tu­nei­ta, pelok­kai­ta, masen­tu­nei­ta, vaan aina on ole­mas­sa…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!