Blogi

Palautetta psykoterapiasta

Asia­kas kir­joit­ti 10.2.2020 Olen käy­nyt Hele­na Lai­neen anta­mas­sa tera­pias­sa ja koin sii­tä ole­van suur­ta hyö­tyä. Elin elä­mäs­sä­ni var­sin synk­kää aikaa ja tun­sin ettei kukaan kuun­te­le hätää­ni. Tavat­tua­ni Hele­nan, hän oli yksi niis­tä har­vois­ta ihmi­sis­tä jot­ka pysäh­tyi­vät…

lue lisää

Vastaanotan myös Vastaamossa

Tie­dok­si, että teen tera­pi­aa nyt Mehi­läi­sen lisäk­si myös Vas­taa­mos­sa Vaa­sas­sa. Vas­taa­mo sijait­see Tam­mi­pi­has­sa. Teen yksi­lö- ja pari­te­ra­pi­aa! Vas­taan­ot­toa myös lau­an­tai­sin Hele­na Lai­ne

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!