Blogi

VIRTAPIIRI

Tun­net­ko, että vir­ta on pois­sa, ei huvi­ta, ei kiin­nos­ta, ei jak­sa, et uskal­la teh­dä mitä hau­ai­sit?? Sil­loin voi­si aut­taa tul­la mukaan Vir­ta­pii­rin kokoon­tu­mi­siin! Vir­ta­pii­ri on rat­kai­su­kes­kei­nen 4. hen­gen tera­pia ja kes­kus­te­lu­ryh­mä, jos­sa ryh­mä­läi­set voimaantuvat…

lue lisää

KIITOLLINEN ASIAKAS

Minul­la on her­mo­sär­kyä jalois­sa ja sain sii­hen hyp­noo­si­hoi­toa Hele­nal­ta. Se tun­tui hyväl­tä ja rau­hoit­ta­val­ta. Sen jäl­keen olo oli kevyt ja kivut oli­vat lie­ven­ty­neet. Ja seu­raa­vi­na päi­vi­nä kipu­ja oli sel­väs­ti vährmmän.

lue lisää

LUOTTAMUS ON TÄRKEINTÄ

Asia­kas kir­joit­ti 10.2.2020: Minul­la on aina ollut luot­ta­mus tera­peut­tei­hin, mut­ta he eivät osan­neet nos­taa minua suos­ta, vaan kat­ke­ruus sisäl­lä­ni kas­voi. Var­sin­kin kun en pys­ty­nyt teke­mään kou­lu­tus­ta­ni vas­taa­vaa työ­tä. Nyt iän myö­tä ja kes­kus­te­lu­jem­me seurauksena…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!