Blogi

PARISUHDE KUKKIMAAN

4. Kei­no, käy­kää tref­feil­lä Muis­ta­kaa, että varaat­te itsel­len­ne kah­den­kes­kis­tä aikaa, puhu­kaa toi­sil­len­ne sil­loin kuin oli­sit­te tref­feil­lä, huo­mioi­kaa toi­nen toi­sian­ne. Yleen­sä­kin, muis­ta­kaa hoi­taa tätä suh­det­ta joka puhu­mat­to­muu­del­la usein vai­e­taan kuo­li­aak­si.…

lue lisää

PARISUHDE KUKKIMAAN

3.Keino Tie­dät­te­hän sen tilan­teen, kun toi­nen osa­puo­li ottaa esiin asian, joka on huo­nos­ti, tai itse teet saman asian. Tut­tu, ikä­vä tilan­ne, jota vie­lä pahen­taa se, että asia tulee sano­tuk­si mah­dol­li­sim­man epä­mie­lui­sas­ti vas­ta­puo­lel­le, esim mik­set kos­kaan, kun sä…

lue lisää

PARISUHDE KUKKIMAAN

2. Tapa saa­da pari­suh­de kuk­ki­maan on puhua ja muis­tel­la sitä aikaa kun tapa­sit­te toi­sen­ne. Usein pari­suh­de on kuin ystä­vyys, joka on syt­ty­nyt tuleen; aluk­si kuu­ma ja tuli­nen liek­ki, mut­ta kui­ten­kin vain häi­ly­vä. Rak­kau­den van­he­tes­sa sydän­kin kyp­syy ja liek­ki sam­muu…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!