Blogi

Parisuhteen vuodenajat

Jokais­ta ihmis­suh­det­ta ja sen tilaa voi­daan pei­la­ta ver­taa­mal­la sitä vuo­den­ai­kaan. Usein­han pari­suh­teen alkua voi kuva­ta kevääk­si joka vähi­tel­len muut­tuu kesäk­si. Miten kau­an kesä kes­tää tai muut­tuu syk­syk­si tai tal­vek­si, riip­puu ihmis­ten väli­sis­tä suh­teis­ta.…

lue lisää

Jokaisella on aina 2 tarinaa

Kun ongel­mat ja krii­sit val­taa­vat mie­le­si, on vai­kea näh­dä mitään posi­tii­vis­ta kos­kaan tapah­tu­neen­kaan, etkä ehkä usko edes että mitään hyvää voi­si tapah­tua. Niin käy kun ongel­mat sumen­ta­vat näkö­alan. Sil­loin on help­po uskoa, ettei itsel­lä­si oli­si avai­mia rat­kai­suun,…

lue lisää

PARISUHDE KUKKIMAAN

4. Kei­no, käy­kää tref­feil­lä Muis­ta­kaa, että varaat­te itsel­len­ne kah­den­kes­kis­tä aikaa, puhu­kaa toi­sil­len­ne sil­loin kuin oli­sit­te tref­feil­lä, huo­mioi­kaa toi­nen toi­sian­ne. Yleen­sä­kin, muis­ta­kaa hoi­taa tätä suh­det­ta joka puhu­mat­to­muu­del­la usein vai­e­taan kuo­li­aak­si.…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen kautta!