Blogi

KIITOLLINEN ASIAKAS

Minul­la on her­mo­sär­kyä jalois­sa ja sain sii­hen hyp­noo­si­hoi­toa Hele­nal­ta. Se tun­tui hyväl­tä ja rau­hoit­ta­val­ta. Sen jäl­keen olo oli kevyt ja kivut oli­vat lie­ven­ty­neet. Ja seu­raa­vi­na päi­vi­nä kipu­ja oli sel­väs­ti vährm­män.

lue lisää

LUOTTAMUS ON TÄRKEINTÄ

Asia­kas kir­joit­ti 10.2.2020: Minul­la on aina ollut luot­ta­mus tera­peut­tei­hin, mut­ta he eivät osan­neet nos­taa minua suos­ta, vaan kat­ke­ruus sisäl­lä­ni kas­voi. Var­sin­kin kun en pys­ty­nyt teke­mään kou­lu­tus­ta­ni vas­taa­vaa työ­tä. Nyt iän myö­tä ja kes­kus­te­lu­jem­me seu­rauk­se­na…

lue lisää

ÄLÄ JÄÄ KIINNI ONGELMIISI

Tera­pias­sa­ni voit tur­val­li­ses­ti hah­mot­taa mil­lai­sen tule­vai­suu­den haluat itsel­le­si. Niin hel­pos­ti jääm­me kiin­ni ongel­miim­me ja sii­hen mikä ei mene hyvin. Minun tera­pias­sa­ni mie­tim­me enim­mäk­seen sitä mitä haluat kes­kus­te­luis­tam­me koi­tu­van. Hyö­dyn­näm­me men­nei­tä ja…

lue lisää
Tee nettiajanvaraus Mehiläisen tai vastaamon kautta!